Published on 08-03-2019

CCM aanwezig bij cybersecurity symposium

Op 7 maart 2019 was het CCM aanwezig bij het eerste symposium over cybersecurity georganiseerd door the Digital Society Institute van de Universiteit Twente in samenwerking met Novel-T.

Cybersecurity symposium

Naarmate de digitalisering van de samenleving vordert en we steeds meer afhankelijk worden van onze digitale omgevingen en infrastructuren, worden we steeds kwetsbaarder voor aanvallen die voorheen nog onbekend waren voor ons. Tijdens dit symposium werd dichter naar de evolutie van de aanvallen gekeken en hoe we deze kunnen aanpakken. Concreet werd ingaan op de kwetsbaarheden in evoluerende systemen, zoals het internet, hoe de impact kan worden beoordeeld en de manier om deze te detecteren en te verzachten. Door de groeiende onderlinge verbinding tussen onze fysieke wereld en de digitale wereld, werd ook naar relevante niet-technische aspecten gekeken, zoals juridische factoren en de betrokkenheid van de mens.

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd) met hun cyber weerbaarheid.