Published on 09-03-2020

De cloud

Wel of niet naar de cloud gaan.

De cloud

Eén van de onderwerpen die met regelmaat langskomt ‘de cloud’. Welke afwegingen moet je als ondernemer maken om hier een goede keuze in te maken?

Vragen om jezelf te stellen

Om af te kunnen wegen om wel of niet naar de cloud te gaan is allereerst van belang om jezelf eerst de onderstaande vragen te stellen.

 1. Waarom moet of wil ik naar de cloud?
  Er kunnen verschillende redenen zijn om naar de cloud te willen. Deze kunnen erg verschillen en variëren van: het besparen van kosten, het zelf niet willen beheren van infrastructuren of systemen, het locatie onafhankelijk kunnen werken of flexibel willen kunnen opschalen of afschalen. Kortom bedank wat je doel is met het naar de cloud gaan.
 2. Welke problemen los ik op met naar de cloud gaan?
  Denk hierbij aan locatieonafhankelijk kunnen werken, of het niet meer zelf beheren van systemen en infrastructuur. Het kan ook zijn dat er een noodzakelijke vernieuwing van je automatisering op stapel staat of dat een cloud oplossing jouw omgeving toekomst bestendig maakt;
 3. Welke mogelijkheden creëer ik met het naar de cloud gaan?
  Het is belangrijk om niet alleen na te denken in termen van problemen die opgelost moeten worden. Het kan ook zo zijn dat jij met een stap naar de cloud nieuwe mogelijkheden creëert die het mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om snel capaciteit toe te voegen omdat je bedrijf aan het groeien is, of omdat je tijdelijk voor een bepaalde opdracht meer systemen nodig hebt.  Bijkomend voordeel kan zijn dat het uitbesteden van het beheer ervoor zorgt dat jij je kan richten op je onderneming;
 4. Welke nieuwe risico’s ontstaan er bij een stap naar de cloud?
  Er zijn niet alleen voordelen aan de cloud. Er kunnen ook risico’s zitten aan een cloud dienst. Denk bijvoorbeeld na over welke informatie je in de cloud wil zetten, wie daarbij mag en onder welke voorwaarden. Wellicht is dit iets wat je niet zelf kan bepalen, ons advies is daarom om dit ook te bespreken met andere zoals een bank, verzekeraar, boekhouder, jurist of accountant.

Vragen voor de cloud-leverancier

Mochten bovenstaande vragen ertoe geleid hebben dan is het belangrijk om een goede leverancier te kiezen. Er zijn verschillende dingen om rekening mee te houden bij het kiezen van een cloud-leverancier. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:

 1. Welke afspraken worden er gemaakt over de diensten die worden verleend?
  Denk hierbij aan welke functionaliteiten je afneemt bij een cloud dienstverlener en onder welke voorwaarden je dat doet. Het is van belang dit schriftelijk vast te leggen. Leg vast welke diensten je afneemt. Welke voorwaarden er gelden. Buiten dat dit transparantie geeft in de dienstverlening, maakt het jouw organisatie en de dienstverlener bewust van de wederzijdse rechten en plichten en uiteraard schept dit helderheid waar je wel en niet voor betaalt;
 2. Wat is de beschikbaarheid van de dienstverlening?
  Welk niveau van beschikbaarheid wordt geboden? Wat betekent een bepaalde beschikbaarheid precies? Deze vraag is relevant omdat de beschikbaarheid voor jou als ondernemer relevant is. Moet alles 24/7 werken of alleen enkele onderdelen? Stem de  dienstverlening en beschikbaarheid af op jouw bedrijfsvoering. Over het algemeen kost hogere beschikbaarheid ook meer geld. Het is dus van belang om het juiste niveau af te spreken. Leg ook deze afspraken vast zodat wederzijdse rechten, plichten en verwachtingen transparant zijn;
 3. Wat is het beveiligingsniveau van de diensten die ik afneem?
  Wordt mijn informatie versleuteld? Wie kan er bij mijn informatie? Welke maatregelen worden getroffen om die veiligheid te garanderen en wie controleert dat? Deze vraagt is relevant omdat jij altijd controle wilt houden over de informatie. Niet alleen omdat je die nodig hebt om te ondernemen, maar ook omdat er wet en regelgeving (bijvoorbeeld de AVG) kan zijn waardoor jij verantwoordelijk blijft;
 4. Als ik mijn informatie bij jou neerzet, wat moet ik doen in geval van een verstoring?
  Welke maatregelen worden genomen door de cloud-leverancier om te zorgen dat ik weer aan de slag kan? Hoe meld ik een incident en wanneer kan dat? Wat moet ik doen om de gevolgen van een verstoring te verminderen? Welke juridische, financiële en andere consequenties zijn hieraan verbonden? Deze vragen zijn relevant omdat jij als ondernemer zo snel mogelijk weer aan de slag wil. Daarbij wil je, wanneer er een calamiteit optreedt, zorgen dat iedereen die betrokken is weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Zorg ervoor dat je samenwerkt met je leverancier en het gesprek voert en dat je afspraken hierover vastlegt, zolang er nog geen calamiteit is.

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd) met hun cyber weerbaarheid.