Published on 02-10-2019

Kwetsbaarheden in Pulse en FortiOS: noodzaak om altijd snel te updaten

Cyber Alert

Kwetsbaarheden in Pulse en FortiOS: noodzaak om altijd snel te updaten

De afgelopen dagen is er in diverse media bericht over kwetsbaarheden in VPN-software, te weten; Pulse Connect Secure (PCS), Pulse Policy Secure (PPS) en FortiOS. Mocht je bedrijf één van deze producten gebruiken dan wordt aangeraden om de beschikbare beveiligingspatches (updates) door te (laten) voeren.

Pulse Secure heeft updates beschikbaar gesteld voor Pulse Connect Secure en Pulse Policy Secure om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie over de kwetsbaarheden en het verhelpen daarvan, zie:

FortiGuard Labs heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in FortiOS SSL VPN. Meer informatie is te vinden op de website van de leverancier, voor de technische beschrijving en oplossingen zie:

Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie heeft al vaker op het belang van tijdig updaten gewezen. Producenten van apparaten en software zijn doorlopend bezig om hun producten door te ontwikkelen. Door middel van updates komen de nieuwste functionaliteiten bij de eindgebruikers terecht. Ontdekte kwetsbaarheden of een betere beveiliging worden ook via updates aangeboden. Installeer dus in elk geval altijd direct de meest recente beveiligingsupdates zodat je zo goed als mogelijk beveiligd bent.

Weten waar je kwetsbaar bent: doe de cybersecurity scan

Door deze scan krijgt u inzicht waar binnen uw bedrijf uw sterke kanten liggen binnen uw ICT-architectuur en waar nog aandachtspunten liggen. De scan wordt opgeleverd met een rapport dat u inzicht geeft in korte, midden, en lange termijn oplossingen en het type maatregelen dat u kunt nemen om (nog) weerbaarder te worden. In het kort beantwoordt de scan de volgende vragen:

  • Wat heb ik in huis? – Inzicht in je bedrijf en waar je kwetsbaar bent.
  • Wat kan mij gebeuren? – Mogelijke dreigingen en scenario’s voor je bedrijf
  • Wat heb ik geregeld? – Hoe weerbaar je nu al bent voor deze dreigingen
  • Wat ga ik nu doen? – Adviezen en tips om de weerbaarheid van je bedrijf te
    vergroten

Interesse in de scan?

Lees meer of vraag de scan aan

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd) met hun cyber weerbaarheid.