Cybersecurity Centrum Maakindustrie

Samenwerken aan een veilige maakindustrie.

Over ons

Het Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie focust zich op het digitaal weerbaar maken van de Nederlandse maakindustrie. We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd). Wij zien digitalisering als één van de belangrijkste drijvers van economische groei. Ook zien wij dat het kansen biedt voor het oplossen van vele maatschappelijke uitdagingen. Digitalisering heeft ook een negatieve keerzijde: we worden vatbaarder voor verstoring van de business-continuïteit door een cyberincident.  Het verhogen van de digitale weerbaarheid door het nemen van de juiste cybersecurity maatregelen is daarom voor ondernemers een must. Daarom is het Cybersecurity Centrum voor de Maakindustrie opgericht.

Team

Liesbeth Holterman

Adviseur Cybersecurity Centrum Maakindustrie

Vincent Heutinck

Innovatiemakelaar Novel-T en cybersecurity expert

Kennispartners

Partners

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd) met hun cyber weerbaarheid.