Cybersecurity scan

Doe de cybersecurityscan en krijg inzicht in je cyberweerbaarheid.

Cybersecurity scan

Maakbedrijven in Oost-Nederland kunnen een weerbaarheidsanalyse laten uitvoeren bij het Cybersecurity Centrum Maakindustrie. Samen met cybersecurity professionals hebben we een scan ontwikkeld waarin je bedrijf wordt geanalyseerd op techniek, mens en organisatie. De scan biedt inzicht in de digitale weerbaarheid van je bedrijf en concrete adviezen om je weerbaarheid te vergroten.

Informatie over de Cybersecurity Scan

Het Cybersecurity Centrum Maakindustrie heeft samen met cybersecurity professionals een risico-scan ontwikkeld. Deze weerbaarheidsanalyse is gericht op de alle cybersecurity facetten (mens, techniek en organisatie) waar ondernemingen in de maakindustrie mee te maken krijgen. Door de risico-scan krijgen ondernemers inzichten in hun sterke kanten en waar nog aandachtspunten liggen rondom cybersecurity.

Een scan wordt opgeleverd met een rapport dat ondernemingen inzicht geeft in korte, midden, en lange termijn oplossingen. Het rapport laat zien:

  • waar je kwetsbaar bent voor verstoring of manipulatie van je kritische bedrijfsprocessen door cyberdreigingen;
  • welke security maatregelen noodzakelijk zijn om minder vatbaar te zijn voor bijvoorbeeld verstoringen in of manipulatie van het productieproces;
  • of jouw onderneming voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

Met deze informatie kunnen bedrijven binnen de maakindustrie de juiste maatregelen treffen om zich efficiënt en effectief te beschermen.

Wat omvat de cyber security quick scan?

De cyber security quick scan heeft als doel om met een beperkte inspanning aan tijd, middelen en kosten een goed eerste beeld te krijgen van waar je bedrijf staat qua cyberweerbaarheid. Het belangrijkste deel van de scan wordt gevormd door een uitgebreid interview met verschillende bedrijfsvertegenwoordigers en één of twee cybersecurity specialisten. Tijdens het interview komen een variëteit aan vragen aan bod: over de omgang met vertrouwelijke documenten, het gebruik van draagbare media en welke (cybersecurity) maatregelen er binnen de productieomgeving worden genomen. Het interview is zeer interactief, de inhoud wordt toegesneden op de situatie zoals die gaandeweg duidelijk wordt. Als afronding van de scan worden bevindingen en concrete adviezen voor verbeteringen vastgelegd in een schriftelijk rapport. Dit rapport wordt alleen gedeeld met het bedrijf en is uniek omdat de adviezen en bevindingen zijn toegespitst op de situatie zoals die uit het interview naar voren is gekomen. Na aanleveren van het eindrapport aan het bedrijf wordt, desgewenst, een telefonische nabespreking gehouden om een en ander toe te lichten, met nadruk op de uitgebrachte adviezen. Het rapport bevat heldere concrete adviezen, die niet alleen inzicht geven in de mogelijke kwetsbaarheden binnen de eigen organisatie, maar ook waar door afhankelijkheden van derden (ketenpartners, ICT-leveranciers, etc.) risico’s voor de bedrijfscontinuïteit ontstaan.

Voucherregeling Provincie Overijssel

Samen met de provincie Overijssel heeft de provincie voor 100 bedrijven in Overijssel een voucherregeling ingesteld. Hierdoor kost de scan geen 1000 euro, maar kun je de scan al laten uitvoeren vanaf 250 euro. In samenspraak met andere partners zijn we bezig ook een voucher-regeling voor ondernemingen buiten Overijssel op te zetten. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Voucherregeling Provincie Gelderland

Vanuit de provincie Gelderland worden Smart Industry vouchers beschikbaar gesteld voor de cybersecurity scan. Hierdoor wordt 50% van de kosten van de scan vergoed. Kijk hier voor meer informatie.

Extra bijdrage lidbedrijven Koninklijke Metaalunie

Cyberveiligheid is voor de continuïteit van metaalbedrijven cruciaal. MEVAS B.V. biedt ieder Koninklijke Metaalunielid die de cybersecurity scan laat uitvoeren een tegemoetkoming van 100 euro in de kosten voor de scan. Wil je in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming? Meld je dan aan. MEVAS B.V. zal dan tevens op basis van de cybersecurity scan geheel vrijblijvend een aanbod doen van haar MEVAS cyber polis.

Benieuwd naar de ervaring van ondernemers die je voorgingen? In deze onepager lees je in het kort de belangrijkste informatie en de ervaringen.

Bekijk de onepager

Interesse in cybersecurity scan

Heb je interesse in de cybersecurity scan voor je bedrijf? Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Partners cybersecurity scan

Vragen over de Cybersecurity Scan?

Neem contact met ons op!

Liesbeth Holterman
Vincent Heutinck
Previous article
Previous article
Liesbeth Holterman
Expert cybersecurity
Liesbeth Holterman

Als adviseur van het Cybersecurity Centrum Maakindustrie help ik je graag met het vergroten van de digitale veiligheid van je bedrijf. Stel mij je vraag en ik neem snel contact met je op.

Vincent Heutinck
Innovatiemakelaar Novel-T en expert cybersecurity
Vincent Heutinck

Als innovatiemakelaar lever ik een bijdrage aan innovatieve vraagstukken van bedrijven en de daarbij komende uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Ben je benieuwd naar de digitale veiligheid binnen je bedrijf? Maak gerust een afspraak of neem contact met mij op.

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

We ondersteunen ondernemers die de transitie maken naar Smart Industry (ook wel Industrie 4.0 genoemd) met hun cyber weerbaarheid.